Cửa Nhôm TechNal Cách Âm Cách Nhiệt Nhập Khẩu Châu Âu
Cửa Nhôm TechNal Cách Âm Cách Nhiệt Nhập Khẩu Châu Âu

HOẠT ĐỘNG

Công văn của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội về việc nghỉ lễ dịp ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024 ngành Giáo dục và đào tạo Hà Nội.
19 Tháng Tư 2024 :: 10:10 CH :: 59 Views :: 0 Comments :: HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA TRƯỜNG

Ngày 17 tháng 4 năm 2024, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội ban hành công văn số 1116/SGDDT-VP về việc nghỉ lễ dịp ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024 ngành Giáo dục và đào tạo Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết văn bản