Cửa Nhôm TechNal Cách Âm Cách Nhiệt Nhập Khẩu Châu Âu
Cửa Nhôm TechNal Cách Âm Cách Nhiệt Nhập Khẩu Châu Âu

HOẠT ĐỘNG

Quyết định 1299/QĐ-UBND của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND quận Đống Đa năm 2023
13 Tháng Năm 2023 :: 5:46 CH :: 165 Views :: 0 Comments :: HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA TRƯỜNG, TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Ngày 11 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã ban hành quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND quận Đống Đa năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết văn bản: