Cửa Nhôm TechNal Cách Âm Cách Nhiệt Nhập Khẩu Châu Âu
Cửa Nhôm TechNal Cách Âm Cách Nhiệt Nhập Khẩu Châu Âu

HOẠT ĐỘNG

Công văn số 634/UBND-KT của UBND quận Đống Đa về việc tuyên truyền, hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ 26/4 năm 2023 trên địa bàn quận Đống Đa
27 Tháng Tư 2023 :: 10:07 SA :: 300 Views :: 0 Comments :: HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA TRƯỜNG, TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa ban hành công văn số 634/UBND-KT về việc tuyên truyền, hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ 26/4 năm 2023 trên địa bàn quận Đống Đa. Sau đây là nội dung chi tiết văn bản: